Học Phí Sakura Kids Thanh Hà

02/04/2021 3476

Loại phí

Số tiền

Nội dung

Phí nhập học

1.000.000

Chỉ đóng một lần khi nhập học.

Phí cơ sở vật chất

1.600.000

Phí hàng năm.

Phí dã ngoại, sự kiện 800.000 Chỉ bao gồm phí tổ chức, xe buýt, không bao gồm vé vào cổng. 

Học liệu

800.000

Phí hàng năm: Hộp dụng cụ, phấn màu, đất nặn, sách…

Đồng phục

960.000

Đồng phục mùa hè

180.000/bộ

Đồng phục mùa đông

350.000/bộ

Giày vận động

120,000/đôi

Túi xách

80.000/bộ

70.000/chiếc

Áo ăn

160.000/2 chiếc

Học phí

2.300.000

3.800.000

Hệ tiêu chuẩn

Hệ song ngữ

Học phí ngày Thứ 7

250.000/tháng hoặc 75.000/ ngày (không bao gồm phí ăn)

Phí trông ngoài giờ

20.000/giờ (18h00 – 19h00), 100.000/15 phút (19h00 – 20h00 – Đối với khung giờ này gia đình vui lòng thông báo với nhà trường)

Phí ăn uống

45.000/ngày

Bé nghỉ học, phụ huynh cần báo trước 8h sáng, tiền ăn sẽ được hoàn trả vào tháng sau.

* Các khoản phí cố định (Phí nhập học, phí cơ sở vật chất, sự kiện dã ngoại, phí học liệu) đã đóng sẽ không hoàn trả lại.
* Các khoản phí thay đổi tuỳ theo cơ sở. Hãy liên hệ để nhận thông tin của cơ sở Quý phụ huynh quan tâm.

Ưu đãi đặc biệt

  • Đối với gia đình có 2 bé đăng ký: Giảm 15% học phí năm đầu, 10% học phí các năm tiếp theo và 50% phí dã ngoại, sự kiện, CSVC hàng năm cho bé thứ 2.
  • Các ưu đãi đc bit thay đổi theo địa điểm và thời gian nhập học. Quý phụ huynh vui lòng tham kho t“Thông báo tuyn sinh”.